×

ભરૂચ વિષે

ભરૂચ એ પશ્ચિમ ભારતનુ સૌથી જૂનુ શહેર છે જે 8000 વર્ષથી જૂનો ઇતિહાસ ધરાવે છે. ફકત કાશી(વારાણસી) એવુ શહેર છે કે જે ભારતભરમા ભરૂચ કરતા જૂનો ઇતિહાસ ધરાવતુ હોય.

Read More
SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

જીલ્લો ભરૂચ

૫૨૪૬ચો.કિ.મી.
૧૩,૭૦,૧૦૪
૭૪.૪૧%
૫૪૭
૧૦,૧૭,૩૮૫

Locate on Map

Jambusar Aamod Vagra Bharuch Jagdeeya Hansot Ankleshver Valiya

Hide Text